Thư anh viết từ phương xa tiền tuyến

Gửi về em những niềm nhớ nghẹn ngào.

 

Tôi nhớ em,

 như người nghiền ma túy lên cơn,

Xin hỏi mây, mây có về phương Nam ?.

Chừ nơi đây núi rừng khói âm u

Lưu luyến tình em mênh mông,

nghe gió lướt, hương tóc em đâu đây !

Cỏ đồng xanh xanh bao la,

Chiều sương thu vấn vương cả đất trời.

Khói lam chiều có bay về phương Nam ?.

Xin gửi chiến y nầy cho em,

Đêm đêm chiến hào “ … sa trường quân mạt tiếu”*

Rượu đâu ?… súng trên tay canh thù.

Tử sanh không sờn lòng em ơi,

Ước có em bên mình.

 

Sáng trăng hoa rừng thơm ngất ngây,

Sương rụng, hoa rừng ngậm ánh trăng,

Ngỡ mắt em đang u hoài,

Hái cánh hoa rừng ép lên môi.

 

 

Mùa Xuân Khâm Đức 1964.

La Vĩnh Thái

*.Bài  Lương Châu Từ của Vương Hàn.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tỳ bà thượng mã thôi

Túy ngọa sa trường quân mạt tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.