Angkor Thom
Photo
Thị Nội

 

Cổ tháp chiều mưa,

Buồn mênh mông,

Xa vắng...

Vọng về lời oán thán, u linh,

Hồn nước phiêu du...

Vương Quốc Chàm mờ mờ nhân ảnh, quyện trong mưa...

 

…Phù vân...Nhân thế…

 

Tháp Chàm xưa...

Thời liệt oanh

Cổ tháp rộn rã…

Cờ trận uy nghi

Giáo giươm lớp lớp,

Bóng ngựa voi nhô nhấp.

 

Thấp thoáng lầu đài tráng lệ nguy nga…

Đoàn Chiêm Nữ xiêm y lộng lẫy,

Búp tay dài, eo thon, thân mảnh dẻ.

 

Thuyền Bồng Nga lẫm liệt xông pha,

Sóng xô tắp, tắp bờ,

Chân trời bừng bừng lửa trận

Pháo xua quân ầm...ầm...

 

…ngỡ ngàng sấm chớp chiều mưa.

 

Cổ tháp; Mây trôi tan hợp,

Cổ tháp; Mưa sầu hưng vong.

 

Kỳ Hưng, Ngày 11 thang 9 năm 1962

              La Vĩnh Thái