Trang sách cũ còn nguyên dòng hệ lụy

Thương người xưa cũng đá nát vàng phai

Đành cúi mặt ôm nỗi sầu nhân thế .......

Trầm luân từng khắc lụn tháng năm dài.

 

Ta có lúc bước trên đường hoa rụng

Nghe tàn phai ủ dột cánh hoa lòng

Ai xuôi chi cơn gió chiều lồng lộng

Cho hoa sầu tàn sớm…kiếp long đong!

 

Thấy tàn phai ủ dột giấc mơ đời

Chẳng giữ được chút gì tay đang nắm

Tài sản nào rồi cũng phải …rơi rơi!

Từng bước đi là thời gian héo rụng

 

Sao rõ đường đi đến chốn chân như.

Đêm khuya vắng trầm tư từng tiếng kệ

Mong nhẹ nhàng phong nhụy cánh hoa thơ!

Ta đóm lửa chưa soi bằng ngọn nến

 

Còn chút lửa thôi cho đời tất cả

Giữ làm gì ta chấm nhỏ nhân gian

Trong rừng lớn mình chỉ là chiếc lá

Lúc thu về cũng héo úa phai tàn.!

 

Hàn Thiên Lương