Chùa Một Cột - Việt Nam
Photo
Thị Nội

Chuông treo đỉnh trời

Nắng ngời cây cỏ

Trăng cười trước ngõ

Mùa xuân đang về

 

Mái chùa tay vẫy

Năm cánh hoa mai

Cầm chút mây bay

Trầm hương hỉ xả

           Hoài Hương