Photo
Nguồn: Net

 

Xuân đang độ; - dẩu tám mươi cũng mặc

Xuân đang tươi; - vàng chín tuổi hải hồ

Xuân ân tình; - còn dấu ấn chưa phai

Xuân tóc trắng;  -chín mùi màu từng trải.

 

Nắng vẫn hồng đang gieo tràn trên phố

Lòng bình yên xin cất bước thanh nhàn

Bạn  gác kiếm nợ trai xong một thuở

Có sá gì tàn cuộc thắng với thua.

 

Chúc Bạn Thọ, thôi đừng vương quá khứ

Ngày tháng còn xin cứ hưởng  Xuân Tươi

Đời: - bao la, thân sống; - nửa hơi tàn

Vui một khắc là quý hồ một khắc.

 

Chúc vui say, rượu cất chén “tam bôi”
Bình minh tới, “nhất độ trà”, chàng với thiếp

Xin chân cứng đá mềm, “lương y”  tiễn biệt

Chúc Bạn thọ, tuổi trời thêm vàng ngọc. 

25/1 Quý Tỵ (7-3-2013)

La Vĩnh Thái