Photo
Nguồn: Net

 

Lo xa rồi lo gần

Lo gần rồi lo xa

Chuyện nhà rồi chuyện nước

Chuyện người rồi chuyện ta.

 

Mây bay bay trời xa

Nắng nhợt nhạt chiều tà

Nghĩa ân cao tợ núi

Bải hoải chân ngựa già.

 

Tóc trổ màu sóng bạc

Quá khứ ươm mây mù

Thấy Mẹ trong lòng mắt

Rực sáng hơn mặt trời.

 

Việt-Nam, ơi Việt-Nam

Chung nhau một kiếp người

Việt-Nam, ơi Việt-Nam

Mãi  mãi  sống  vì  đời …