Vẫn còn ham chuyện chung đôi

Ai trong dáng đứng sóng soài ngửa nghiêng

Dù chim đây đó trăm miền

Vẫn mong tổ ấm yêu thương bay về.

 

Bây giờ tổ ấm di, du

Con chim chới với sương mù sương mai

Kêu Trời còn biết kêu ai

 

Cảm ơn còn Đấng khẩn nài van xin

Con chim chao đảo cân bằng..

 

Nguyễn Phú