Photo
Nguồn: net

( riêng cho tướng Trang Sĩ Tấn )

 

Một sao sáng tỏ rõ

Trên cổ áo một người

Người đó bằng tuổi con

Hình như lớn hơn tháng.

 

Vóc dáng người gầy gầy

Gầy hơn con đôi chút

Chiều cao người cũng vậy

Thấp chừng một đôi phân.

 

Vượt trổi con đủ thứ     

Muôn trượng cao hơn nhiều

Trung niên cao, cao siêu

Tuổi lớn cao, cao nữa.

 

Không những tài và tiền

Tình duyên cùng con cháu

Nói chung về gia đạo.

 

Người đi đâu cũng trước

Bất cứ đứng, ngồi đâu 

Bao nhiêu kẻ đợi hầu

Sang hơn người thiên hạ

Việt Nam mình mấy ai?

 

Người đang ở Houston

Trời vùng đó thêm sáng

Xin ánh dương tỏ rạng

Mặt người đến muôn thu.

 

           Nguyễn Phú

        CN 4/9/2016   5: 27 sáng