Đôi Bạn
Photo
Thị Nội

 

Chị không hiểu vì sao..?

…Lại đưa nhau ra tòa

Khi chánh án hỏi lý do li dị…

Chị đáp vội không chờ suy nghĩ

Dạ thưa…tất cả đã nêu trong đơn…

 

Anh không hiểu vì sao…?

Những năm tháng còn ở Việt Nam

Lại nhớ thương nhau đến thế

Mỗi lần gặp đâu phải là chuyện dễ

Có khi một năm…hai năm…ba năm…

 

Còn bây giờ chung nhà, chung mâm

…Chung cả chỗ nằm…

Mà sao thấy xa lơ…xa lắc…

Đêm nằm quay lưng…dấu mặt…

Ngày thì chẳng hỏi han nhau!

 

Không hiểu vì sao…? Không hiểu vì sao…?

Họ không sống vì những người con

Và bao kỷ niệm của một thời tìm kiếm

Câu hỏi lửng, buông rơi trong chiều tím

Khi hoàng hôn…chầm chậm…xuống chân đồi.

 

Hòai Hương