Hoang Vu
Photo
Thị Nội

CÔ QUẠNH

****

Đêm cô quạnh,

Tiển đưa mùa thu chết

 Mưa lại về,

Giá buốt đón đông sang

Trời cô liêu

Như lệ thắm đôi hàng

Thương cảnh cũ,

Người xưa đà khuất bóng

 

Đêm cô quạnh,

Cho trời xưa thương nhớ

Gió lạnh về

Buốt giá trái tim côi

Người nơi đâu,

Cho nhạt nắng

Phương trời

Thu giá lạnh,

Đông về ôm ấp mộng

 

Mùa lạnh lẽo,

Dưới ngàn sao,

Gió lộng

Đời chợt buồn,

Buông thả hạt châu rơi

Như vương mang,

Niềm nhớ đến phương trời

Mong trở lại,

Sưởi ấm lòng

Tri kỷ

      Thanh Hoàng 8/12/2015