Photo
Nguồn: Net

Da vàng máu đỏ Rồng Tiên

Ba miền đất nước kết liền Việt-Nam

Trường Sơn xanh lá ngút ngàn

Sông Hồng sông Cửu ngập tràn tình thương

Thái Bình lòng mẹ bao dung

Dựng nền dân tộc hiếu trung vẹn toàn …

 

Vua Hùng dựng nước

Con cháu kết đoàn

Dấu xưa còn nét can trường

Cờ vàng biểu tượng tình thương giống nòi

 

Hồn thiêng sông núi sáng soi

Bước chân lịch sử chan hòa lòng dân

Trưng Vương, Lê Lợi, Quang Trung …

Cháu con nay vẫn tiếp dòng sử xanh.

 

Quyết thề diệt lũ gian manh

Cắt da thịt mẹ hiến dâng giặc thù .

 

Trong đòi Tự Do Dân Chủ

Ngoài dựng cờ vàng kết tụ năm châu

Việt-Nam  thế giới loài người

Cùng chung lý tưởng cứu đời dân Nam.

 

Từ nay cờ phất phới vàng

Bốn phương tám hướng ngập tràn tình thương

Việt-Nam  rạng rỡ muôn phương

Hiếu Trung Tiết Nghĩa hiền lương dựng đời

 

Nhìn nhau cười rộn đất trời …

(Beaverton nhận nghị quyết cờ vàng 8/8/2004)