Cung Đàn

CUNG ĐÀN 

   ****

Đêm thu lạnh, cung đàn ai trổi nhịp

Gió ru buồn, trầm bổng tiếng tơ buông

Âm thanh vang đưa lạc bước thiên đường

Cho vầng nguyệt sáng soi trời hoang dại

 

Đàn lỗi nhịp hay người xưa lỗi hẹn

Lòng ngẹn ngào lướt phím dệt tơ duyên

Giữa đêm khuya tiếng nhạc trỗi ưu phiền

Gieo giá lạnh, thương hoài trời thu cũ.

 

Đêm về khuya tiếng đàn như ai oán

Gãy khúc buồn giữa sương tuyết trời đông

Đàn mãi vương theo năm tháng phiêu bồng

Âm trầm bổng, đưa thuyền về bến cũ...

       Thanh Hoàng 20/1/2016