Đêm nay lễ Vu-Lan

Rực rỡ ánh trăng vàng

Nhìn mẹ đang yên giấc

Yêu thương dâng ngập tràn

 

Thương mẹ bao vất vả

Từ khi con chào đời

Giọt mồ hôi giọt sữa

Nuôi nấng con nên người

 

Những khi con đau ốm

Mẹ thao thức thâu đêm

Đôi mắt quầng sâu thẳm

Tuổi già càng già thêm

 

Có khi con nghịch ngợm

Chẳng vâng lời mẹ yêu

Tuổi thơ con nào biết

Lòng mẹ buồn bao nhiêu

 

Bây giờ con khôn lớn

Sức khỏe mẹ hao mòn

Trên mái đầu bạc trắng

Có sợi buồn vì con

 

Xin thời gian ngừng lại

Và quả đất ngừng quay

Tóc mẹ đừng trắng vội

               Mãi như ngày xưa thôi

 

                               Hoài Hương                                                                                      

  Bông súng

  Ảnh: Thị Nội