DẤU CHÂN TRÊN CÁT

DẤU CHÂN TRÊN CÁT

******

Em đi để lại

Khoảng trời

Mây theo,

Gió thổi,

Sầu rơi bên bờ

Bước chân quên nỗi

Đợi chờ

In sâu trên cát,

Mập mờ dáng em

Người đi

Như ánh sao đêm

Soi bên trăng khuyết,

Êm đềm nên thơ

Giờ đây

Trong tháng ngày mơ

Dấu chân trên cát,

Bơ vơ

Đợi chờ...

       Thanh Hoàng 29/12/2015