Hiên xưa trong giấc chiêm bao,

Mộng du tìm lại dấu giầy ấu  thơ.     

Lần theo dấu cũ đường xưa,

Tìm trong đất lạnh một vài dư âm.

 

Một ngôi nhà cổ bên kia,

Bên nầy bóng núi bóng mây chập chùng,

Xanh xanh dòng suối uốn quanh,

Hương cau hương quế quyện thơm hương chiều.

 

Ngày xưa đây có nhịp cầu,

Trăng đêm soi bóng cá cười cợt trăng,

Bên cầu sóng lúa lượn lờ,

Gió chiều hoà tiếng sáo diều ca xuân.

 

Cúc Vàng xưa cạnh Tường Vi,

Phù Dung đầu ngõ, Mai Vàng trước sân.

Hải Đường đọng giọt sương mai,

Long lanh màu nắng sắc hoa mượt mà,

 

Kìa hoa Dạ Hạp ngọc ngà,

Lá xanh ủ kín hương tình khiêm trinh,

 

Hương Lài thanh thoát trà mai

Chiều hôm hương Sói quyện mùi liêu trai.

 

Đây nàng Bạch Cúc khôi nguyên,

Mãn Đình hồng đỏ một ngôi vườn ngoài.

 

Hương Ngâu nâng cánh Hoa Trà,

Trắng đều là trắng cùng nòi trinh nguyên,

 

Hồng Nhung, Thược Dược liền cành,

Cùng chen sắc thắm cùng khoe nòi tình,

 

Hiên đông Ngọc Quế Mẫu Đơn,

Vườn tây Hoa Cải cũng đua sắc vàng.

Ngoài sân Tùng, Cúc, Lan, Hòe,

Nhà trong xướng họa rượu thơ cầm kỳ.

Mừng xuân én liệng lưng trời,

Oanh ca thánh thót góp lời chúc xuân.

 

Xênh xang hoa gấm một thời,

Ngựa xe, thơ vịnh còn ngân nơi nầy,

Bút nghiên một thưở học trò,

Quân vương thần tử, nay đà rêu phong.

 

Đìu hiu quê cũ mưa xuân,

Vườn xuân còn có chăng là dấu xưa.

Giọt mưa vẫn giọt bên thềm,

Tỉnh ra mái cũ chỉ còn vuông sân.

 

Quý Dậu Ngày 1 Tháng 3, 23-3-1993.

La Vĩnh Thái

 

Năm Nhâm Thân 1992 , trước khi xuất ngoại tôi về Trà My để thăm, tu bổ một số mộ ông bà tổ tiên và mộ thân phụ tôi. Trông mộ Tổ điều hiu, hoang-tàn xơ xác, tôi ngồi tại đấy trầm ngâm hơn buổi.

 

 Về lại nhà xưa, nơi tôi nghỉ có lưu dấu tích từ thời Tổ Ngộ Minh cũng đã tịch liêu hoang phế, trên nền nhà cũ người ta cất môt ngôi nhà tranh tạm thời, Trước sân nhà,  xưa kia có giếng nước rất trong, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hạ, nay giếng còn, nhưng thành giếng đã đổ nát. Tôi xin vào ngồi trong nhà tranh của người khác xứ đến “kinh tế mới”, kể và chỉ một vài dấu xưa. Năm sau 1993 váo cuối xuân tôi lên Trà My tạ từ mồ mả tổ tiên và tìm về dâu xưa gian nhà hồi thơ ấu trước khi di dân sang Mỹ và  bài “Dấu xưa” thành hình vào lúc đó.

                Khải minh La Vĩnh Thái