Cô Cả cô Hai cả hai cô

Một thời giàu sang vạn lời hô

Tưởng chừng vẫn mãi là cô Cả

Chúc mừng diễm phúc cả đời cô

 

Mưa nắng có làm cô vấn vương

Miếng cơm manh áo bận lòng thương

Ngày đêm buông thả cùng vui thú

Vẫn chẳng làm cô thỏa canh trường

 

Cô có còn mộng trên cung trăng

Hay cô mơ đến tận A Hằng

Hôm nay hóa cốt thành A Nữ

Cái nghèo biến thái ngỡ ngàng chăng

 

Cái khó cái khôn nó bó nhau

Nợ nần níu kéo chạy theo sau

Bao nhiêu kẻ tụng lời ton hót

Trống vắng làm sao họ biệt đâu

 

A tì cô còn nhớ khi xưa

Thằng cán chăn trâu với cái bừa

Nay tì xưng tụng thành bà phán

Ông cán bây giờ oai phong chưa

 

Tiền là bạc là tiên huyền diệu

Mạ son sơn vàng thiếp sa kiêu

Bóng loáng A tì cùng cán kiểng

Kẻ nâng người bợ kẻo đổ xiêu

 

Giàu có thì sao lại bảo không

Học đòi đủ thứ vẫn rỗng thông

Vốn liếng cả đời tông cốt khỉ

Biến thái cũng xong kiếp kỳ nhông

 

Cán ngố gặp thời khoe cái ngông

Hết thuở vàng son Cô đợi trông

Gặp thời thế đổi thay vẫn thế

Có tiếc gì thân kiếp tầm nhông.

 

Thị Nội

 

Gợn Sóng

Ảnh: Thị Nội