Ngm ngùi cái phn mong manh,

Lá thu nc n long lanh git bun.

Nng vàng vài vạt tiêu sơ,

Soi chùm lá đ, tỉ tê tiếng su.

 

Giọt thu lợt đợt đêm dài,

Lạc loài tiếng gió tấp ngoài hiên sương.

Mưa bay trên tháp đèn vàng,

Lao xao lất phất sợi lòng mong manh.

 

Vọng tâm thu vắn đêm dài

Cái thân bệnh khổ chờ vô quan tài

Ước gì con tạo thương tình

Cho ta sống lại đôi ngày xuân xanh.

 

Phật rằng; -  “ mau giác Tâm Kinh”

Hướng về nước Phật trầm luân tiêu trừ

Bạch Sư, con đã dốc lòng

Chữ vô, chữ hữu tìm hoài không ra.

 

Đoạn trường cho hết kiếp trai

Hoá thân; mai nữa vào nơi Ta Bà

Ước rằng; nếu có tái sinh

Tìm dòng mà thoát cái vòng vô minh.

 

 

Tiết Đông Chí Canh Dần

La vĩnh Thái