{Giấc Mơ Hoàng Hạc Của Người Ảnh}

 

Nàng mơ Hoàng - Hạc ngàn xưa,

Ngẩn ngơ tìm bóng Hạc Tiên giữa trần,

Lầu xưa mây trắng còn vương,

Bến xa sông vắng vướng đầy ý thơ.

 

Hạc bay trong cõi vô-cùng,

Chép thơ nàng đợi bên lầu tương tư,

Bãi xa mây ánh năm màu,

Hạc bay giữa cõi vô-hư chiều vàng.

 

Bềnh bồng Hạc lượn bên lầu,

Tiếng kêu âu yếm từ miền thái-hư,   

 Mơ hồ nàng với cánh tiên,

Dang tay ôm trọn Hạc Tiên về trần.

 

Thân tặng Nữ Ảnh Tác Gia  HOA AZER.

Portland, 11/06/2007.  Trọng Thu Đinh Hợi.