Người nhà trước, kẻ nhà sau,

Người trên lầu cao, kẻ dưới đất,

Hai phòng ngủ cách nhau gang tấc,

Có hai người trằn trọc đêm thâu.

 

Người thương nhớ, kẻ âu sầu,

Hai người không biết làm sao bây giờ?

 

Kim Yến