Cánh hạc lao chao tìm lối cũ,

Tiên nữ Nàng ơi,… dấu nhạt, thưa,

Suối trúc còn nguyên sương khói toả,

Yêu kiều gót ngọc thoáng đâu đây!...

 

…Mải miết yêu đương lạc cõi trần,

Mấy mùa Mai nở, Phượng tàn phai,

Lối cũ, Thiên Cung hoang vắng  quá…

…Chàng ơi! - ân ái dấu tinh khôi.

 

Xe mây chờ thiếp về Thiên giới,

Hồ lệ mờ trôi biệt bóng trần,

Lòng thiếp ngàn năm mơ ước mãi,

Trời đất chao về lối thế gian.

 

Trời thu, ngọc chuốc màu mây, nước,

Tiếng Hạc đơn côi lạnh bóng chiều,

Nàng ơi!  Người đã về Thiên giới,

Ngàn năm trần thế ngóng; - Tiên ơi!.

 

Tiết Hàn Lộ, 22/10/2007

               La Vĩnh Thái