Photo
Nguồn: Net

 

HẬU DUỆ VUA TRƯNG

 

( Viết do cảm hứng khi nghe đoạn video

BBC phỏng vấn Phương Uyên lúc ra khỏi tù,

Với cái tittle " Chưa thể dừng ở đây")

 

"Cuộc đời là giả là tạm", Phật đã bảo thế

Phương Uyên đã tư duy như thế,

thì có sá gì cái thân bé bỏng của em.

khi hiến dâng cho Tổ Quốc thân yêu.

Là Bồ Tát hóa thân,

giữa địa ngục trần gian cứu khổ,

Hoằng hóa tình thương người với người.

 

Không như Nguyễn Văn Trổi

Được các 'đồng chí Mac-Lê-Nin cùng tù

Mớm nuôi ý chí búa liềm vô sản đấu tranh'

Tự triệt tiêu truyền thống giống nòi.

 

Phương Uyên: tự thân em rèn luyện chí sắt gang, 

Khi cô đơn đứng trước bầy dạ xoa hung ác,

Đang nhe nanh hiểm trá

chực chờ xâu xé thân em.

Bủa quanh em là chiếc lưới da người,

lòng thòng đùm ruột tanh hôi

 

Tòa án giặc

là chiến trường bạo tàn, vô công lý

Lũ chúng nó:

Một bầy tham tàn bạo ngược

mượn danh Công Nông- Vô Sản

cướp đi quyền làm người

của dân lành tha thiết tự do

Lời em nói: Triều âm khí tiết- Chính nghĩa, ôn tồn

Vô cùng khẳng khái

 

Em chiến đấu cho tự do- dân chủ

Chống Việt Cộng bán nước

Cho  Bắc Kinh Cộng Sản

Đòi Tự Do dân tộc

Bình đẳng cho đồng bào

được áo ấm cơm no.

 

Em đã thắng trận đầu chống giặc

Bước ra khỏi nhà tù,

em hiên ngang tuyên chiến

"không thể dừng ở đây,

sẽ cháy to hơn nữa"

Đánh trận đầu em hữu dũng vô mưu,

nhưng không hề ngây thơ bồng bột"

Qua tù ngục đọa đầy,

Em dạn dầy thêm kinh nghiệm,

sẽ dũng cảm hơn, hơn, hơn nữa...

 

Bởi cuộc đời là giả, là tạm

Dẫu có hy sinh một lần

Làm ngọn đuốc soi đường

Cho dân tộc vùng lên

Thì cũng đành, khẳng khái

 

Quyết nuôi ý chí Vua Trưng

Phất cờ vàng chống Hán,

Cùng bọn búa liềm quốc tế Sô- Vanh

 

Chẳng như Minh Khai

Mang chủ nghĩa vô thần cộng sản

Từ quốc tế về dầy xéo quê hương

 

Lần đầu trong  Quốc  Sử nước Nam

Một Anh Thư bé bỏng

Từ ghế nhà trường,

Đơn thân đứng dậy, giương cao khí tiết

Của giòng máu Vua Trưng

Sau hơn ngàn năm, Dân Nam chống Hán,

Em dấn thân oai hùng

 

Ước mong rằng

Theo gương em,

ngọn lửa thiêng từ tuổi trẻ quê hương,

sẽ bùng lên trong lòng dân tộc

 

Ôi cảm động thay!

Việt Nam tăm tối vẫn còn có em.

Em nêu cao khí tiết:

"Quyết không mua danh ba vạn

bán danh ba đồng"!

Xin chào ngưỡng mộ Phương Uyên,

Một chân dung bình dị

Mà lòng yêu nước thì bao la vô cùng,

Ngày em ra tù

Là ngày hội Tự Do.

  La Vĩnh Thái

 Oregon, 16/8/2013-10/7 Quý Tị.

  (Những chữ trong ngoặc kép là lời Phương Uyên)