Photo
Nguồn: Net

 

     Mối tình đầu, thuở biết yêu,

Đến nay đã trải dư tròn sáu mươi,

     Ngọt bùi cay đắng kiếp người,

Dòng đời mài miệt bóng nàng bên tôi.

 

     Mùa xuân năm đó nàng ơi,

Hoa mai vàng thắm mộng mơ yêu nàng…

     Hương xưa đầy ắp chiêm bao…

Mai vàng chưa nở nắng hè tràn sân.

 

     Tựa đầu bên cội mai già,

Lá xanh rợp mát, tàn che nắng vàng,

     Mộng trưa oi bức nắng hè,

Sầu tuôn nước mắt tưởng mồ hôi em.

 

     Em chừ; góc bể, chân trời!

Tình xưa chưa bén, nay không lối vào,

     Ngậm ngùi thương mối tình câm,

Chạnh buồn ta nhả dòng tơ cuối đời.

 

     Soi giương tóc trắng hết rồi,

Duyên may gặp lại người xưa chắc tàn,

     Đêm đêm vào mộng tìm nàng,

 Người xưa không đến, chim bao thật buồn.

 

     Mối tình đầu mối tình tàn,

 Có chăng được trọn luân hồi mai sau,

     Thác sanh  dẫu gặp thân gì,

Cũng xin liền cánh về nơi vĩnh hằng.

   

   Portland, 30-4-07, 14 tháng 3 Đinh Hợi.

     Khải minh La Vĩnh Thái