Nàng nép bên vườn bóng lá đưa

Hồ thu mướt rượt bóng trăng thưa

Áo nàng xao xuyến trăng thu lượn

Mặt nước nghiêng chào bóng em soi.

 

Trăng rọi hồ khuya bạc đáy hồ,

Sương gieo móc ngọc khắp non thu

Nàng nghiêng soi bóng,  hồ thu mộng

Ta với theo nàng; tóc ướt sương

 

Vàng tím quanh hồ bóng lá thu

Sương khuya se sắt bóng trăng mờ

Ta choàng hơi ấm lên đôi mắt

Uống giọt long lanh ánh mắt tình.

 

Biền biệt người đi chẳng trở về,

Hoa lau sông vắng mấy thu qua

Nhớ mùa thu trước  trên hồ cũ,

Ta đến hồ xưa, lặng gió tình.

 

Sương xuống nhiều thêm bạc đáy hồ

Hồ khuya ghê lạnh bóng trăng tan

Ta ôm khối mộng bên hồ vắng

Liền cánh uyên ương; - Lạnh đáy hồ.

 

Aug 20, 2011

La Vĩnh Thái