Photo
Nguồn: Net

 

Bốn tốt, mười sáu chữ vàng

Thêm câu môi hở để càng lạnh răng

Anh em khăng khít chi bằng

Bây giờ rõ mặt, thế căng quá chừng

 

Ngày xưa từ biển đến rừng

Biên cương bờ cõi đã từng khắc ghi

Nam Quan, Thác Dốc biên thùy

Cà Mau nam cận chữ ghi đành rành

 

Biển Đông mấy cụm non xanh

Đảo Hoàng Trường đó cội nhành nước ta

Vì câu giải phóng mà ra

Vì chưng lãnh đạo nên ra nỗi nầy!

 

Giàn khoan Trung Quốc để đây

Hoàng Trường nó chiếm, quan thầy nghĩ sao?

Tổ tiên dân tộc tự hào

Bà Trưng, bà Triệu ngôi sao sáng ngời

 

Trần Hưng, Nguyễn Trãi một thời

Quang Trung - Nguyễn Huệ sử đời vinh danh

Hai mươi vạn quân nhà Thanh

Nhớ năm Kỷ Dậu tại thành Đống Đa

 

Bây giờ lãnh đạo nước ta

Theo gương Chiêu Thống hay là Quang Trung

Thế cờ tốt sắp vào cung

Để cho đến lúc đường cùng tại ai?

 

Núi cao, biển rộng, sông dài

Giang sơn gấm vóc vẫn bài xưa nay

Tiền nhân vun đắp công dầy

Nên danh rạng rỡ mặt mày năm châu

 

Hán, Thanh, Pháp, Nhựt mặc dầu

Máu xương vẫn đổi giữ câu anh hùng

Giang sơn gặp lúc khốn cùng

Mở ra trang sử, ngồi chung luận bàn

 

Lòng trung thế có lân bang

Một tay trợ giúp giàn khoan ra ngoài

Nếu không để đó mà coi

Chịu câu ô nhục giống nòi Việt Nam.

 

Đà Thanh 15/5/2014