Photo
Nguồn: net

           

Tiếng Việt còn, dân Việt mãi còn

Lịch sử nối dài tận cháu con

Nòi giống Rồng Tiên tung cánh én

Khắp trời cao rộng mở nước non.

 

Bốn biển năm châu rạng tiếng thơm

Trong ngoài tình nghĩa lòng sắc son

Nương vai sát cánh cùng chung sống

Đại đồng một khối thuận muôn phương

                           

Xứ người cha mẹ vẫn dạy con

Từ lúc thai sanh đến học đường

Hiếu trung, trọng Đạo, yêu và kính

Vì nhau đùm bọc trọn tình thương

 

Tiếng hát ầu ơi sâu tiềm thức

Ca dao ngôn ngữ lời mẹ cha

Gái trai xinh đẹp từ dòng máu

Đời đời hồn Việt mãi đơm hoa

 

                 Vũ Văn Phương