Photo
Nguồn: Net

 

       Kim Yến.

 

Ngày ngày không của riêng ta

Chỉ khi đêm xuống nhạt nhòa lệ rơi.

Lệ nào ta khóc cho đời,

Bốn mươi năm chẵn tựa thời chiêm bao.

Chung thân tù ngục ai trao,

Tuổi xuân một sớm tiêu hao kiếp người.

Đồng sàng dị mộng ai ơi!

Khổ đau đeo đẳng nay vơi tháng ngày.

 

           3/2004