Tre Xanh
Photo
Thị Nội

         

Nằm nghe cát đá thì thầm

Dấu xưa thiên cổ vầng trăng soi tìm

Bóng mây bóng nước giao tình

Bóng chim bóng cá lung-linh mơ hồ

 

Bóng ai còn gửi trong thơ

Tình ai còn khắc bên bờ vực sâu !

Lạ lùng thay nước qua cầu

Trăm năm bến vẫn xoay đầu tìm quanh

 

Bạc tóc mà mộng vẫn xanh

Đôi khi ngớ ngẩn thấy mình như xưa

Nâng ly cạn giọt rượu thừa

Cho ta vui trọn trò đùa thế nhân

                               

                     Vũ Văn Phương