Photo
Nguồn: Net

 

Mấy hôm nay Nội nhắc ba

Sao không thấy nó về nhà thăm ông

Mười mấy năm nó đi rong

Chuyện nhà chuyện nước đã xong chuyện nào.

 

Chuyện nước dân vẫn lao đao

Chuyện nhà con vợ đói nghèo xác xơ

Qua sông vắng bóng con đò

Mai này còn hỡi bao giờ hỡi con.

 

Nhắc ba, cả nhà đều buồn

Ước mơ chung gửi dặm đường xa quê

 

Nội già lúc tỉnh lúc mê

Lúc mê nước mắt tràn trề nguồn xưa .

Lúc “tỉnh” nhìn lên bóng dừa

Trăng tàn đã rụng bên bờ vực sâu .

 

Mười mấy năm Nội nguyện cầu

Anh hùng dân tộc đổi đời toàn dân …

             

 (Viết theo lời con kể trong ngày

đoàn tụ gia-đình. Tặng các con tôi)