Photo
Thị Nội

 

 (chút tình cho Minh Đen)

 

Ta ngồi xuống

thêm một lần ngồi xuống

người đuổi xua

thêm một lần đuổi xua

con chim bay

thấy cành khô chợt nhớ

một thuở nào con nợ xác xơ .

 

Ta đứng dậy

thêm một lần đứng dậy

đưa đôi tay

như con ngựa quen đường …

 

Ta bước ra

thêm một lần ra cửa

cửa của người đâu phải cửa của ta

ở trong xa, nhiều kẻ đã gặp qua

nhiều lớp cửa và rất nhiều xích sắt

ở nơi đấy

chính là sự thật

nhân-loại làm sao thấy được chốn này !

 

Ta đứng lại

thêm một lần đứng lại

dù bao lâu cũng chẳng thể kéo dài

ta còn gì, dù phên che một mái

đủ đôi chân trú ẩn, … khôi hài !

 

 

Như lệ thường

ta bước ra trở lại

thật xót xa

những xa lạ đứng nhìn

ai hiểu được phận người dân Việt

miệng thì-thầm hát một đoạn “Quốc Ca”

rồi đập vỡ tiếng đàn

rồi xé nát lời thơ

ta quên nhau như quên món nợ

đeo nặng trên vai những kẻ dại khờ.