Huế
Photo
Nguồn: Net

Mộng tưởng sinh ra từ tham luyến

Lục trần khêu gợi giục liên miên

Trái tim khối óc tranh nhau cãi

Thiện ác vùng lên đấu đảo điên

 

Đêm khuya trăn trở nằm suy diễn

Bóng tối kề bên khuyên nhủ riêng

Ma đạo vuốt ve mừng chúc tụng

Say rồi mật ngọt kết nên duyên !

 

Cứ  thế lăn  trôi  bỏ  cội  nguồn

Sáu nẻo luân hồi khó chải bươn

Nếu không xuống ngựa dừng cương lại

Là hết, ngàn năm mãi đoạn trường !!!