Giải khăn tang cho gia đình

Mommy Phan thị Tươi

                                         

                           !

                   

Một sáng Thu sang trước pháp trường

Trống dục, đạn rền giữa khói sương

Có tiếng thét vang… Người gục ngã

Đất rung mình !

                         Đất thắm thịt xương !

 

Thu chết trên cành như oán than

Đưa tiễn người đi không khói nhang

Trời Thu ảm đạm ! Thu pha máu

Máu nhuộm Thu vàng ! Thu tóc tang !

 

Hôm sau sân vắng, trống im hơi

Trường không họp nữa, chợ như thôi

Hàng cây trút lá, cây  phơi máu

Máu khô!

               Nhưng

                           lệ nóng

                                          lệ rơi !

 

Đây ngày đất nước vấn khăn tang

Lịch sử từ đây hận cưu mang

Một giải Sơn Hà bao xương máu

Non nước điêu tàn thêm nát tan ..!                              

 

Mỗi độ Thu sang nhuộm lá vàng

Hay màu lá chín lá để tang

Ngỡ ai còn đó trong sương khói

Dõi mắt buồn ngấn lệ chứa chan

 

Song Phương