Buồn nào hơn một mình, nhà vắng,

Khi ngoài trời tuyết phủ, mưa giăng.

Thương nhớ ai, mưa suốt bao tuần,

Tơi tả, ngả nghiêng vườn hoa tím.

 

Mưa ơi! Mưa hỡi! Sao mưa hoài.

Mưa sầu, mưa tủi, kiếp trần ai,

Mưa nhốt đời ta trong cô quạnh,

Mưa ru ai ngủ, giấc mộng dài.

 

Mưa Long Khánh, mưa bao nhung nhớ,

Con đường xưa ai đứng đợi chờ.

Mưa ngăn cách đời chia hai lối,

Ngàn thu sau, dạ mãi ngẩn ngơ.

 

Cố nhân ơi! Biết đến bao giờ,

Thoáng nhìn nhau dù chỉ trong mơ.

Mấy mươi năm nhung nhớ,

Hãy cất vào tim nhau.

Chờ kiếp sau gặp lại,

Ô Thước hẹn bắc cầu.

 

Kim Yến