Photo
Nguồn: net

 

Bút cùn ngồi viết chuyện xưa

Nét  nào cũng lấm gió mưa bão bùng

Giữa đêm trừ tịch chờ xuân

Nhớ đâu tâm trí lừng khừng chẳng yên.?

 

Xuân đang rón rén qua rèm

Mang hương sắc thắm rất quen thuở nào

Hít vô mát giọt lệ trào

Lời thơ tiếng nhạc trổ màu tươi vui

 

Ôi Xuân, trời đất tuyệt vời

Giúp ta kính cẩn gọi mời muôn phương

Cùng nhau nâng chén rượu mừng

Từng hơi uống cạn khốn cùng thế gian

 

Ngồi quanh, cười nói rộn ràng

Những gì khúc mắc cứ mang tỏ bày

Cả lời cha mẹ lời thầy

Dạy ta từ thuở thơ ngây tuổi hồng

Cứ lắng lòng

Nói nhau nghe

Nghe nhau nói

Góp lời góp ý cho ra lẻ

Vui vẻ nhất tề môi nở hoa

 

Vỗ tay, hát khúc hoan ca

Rồng-Tiên Cha Mẹ quê nhà Việt-Nam

 

                          Vũ-Văn-Phương