Hâm mốt tháng sáu ngày nầy


Nguồn vui đáp thảo đủ đầy cháu con


Nhìn lên thấu tấm lòng son


Công ơn dưỡng tử như non cao vời


Nghĩa tình sâu nặng ai ơi !


Sương  đêm cũng trải ,nắng ngày cũng cam


Miễn sao có việc ăn làm


Cho con ba bữa chén cơm ấm lòng


Thái hoà đến lúc hằng mong


Ngày lễ thân phụ tấm lòng đối con

 


Nguyện ơn. Cha Mẹ vuông tròn


Giọt mưa nhỏ trước vẫn còn giọt sau


Hạ về cảnh đẹp muôn màu


Nhìn vui con cháu như tàu lá che./-


             21-6-15 

             Đà Thanh