Photo
Nguồn: net

Mẹ ơi, tiếng mẹ lạ lùng

Trăm thương ngàn nhớ vô cùng kính yêu

Từng đêm con nhớ mẹ nhiều

Âm vang tiếng võng câu Kiều mẹ ru.

                                

Từ con khôn lớn nên người

Cái ăn cái mặc mẹ đều chăm lo

Đường đời lắm nẻo quanh co

Mẹ khuyên mẹ dạy mẹ cho cả đời

 

Đâu ngờ sông nước vẫn trôi

Mà thuyền mẹ đã tách rời thế gian

Để con như kẻ lạc đàng

Trông theo bóng hạc hai hàng lệ rơi

 

Mẹ ơi nhớ quá mẹ ơi

Đứng lên ngồi xuống rã rời tay chân

Cúi đầu sám hối tự thân

Hiếu chưa trả được ăn năn trọn đời

 

Kiếp sau dù mẹ về đâu

Con cầu về đó ta thời có nhau…

 

Vũ văn Phương