Photo
Nguồn: Net

 

Xin đa tạ ơn dày trên trời đất

Ơn mẹ cha và tất cả mọi người

Chuyện hàn huyên qua tiếng nói giọng cười

Tình thêm ấm, Thanksgiving ngày lễ

 

Người tiêu biểu đấu tranh đòi đáng kể

Dành cho đời đối xử việc chung nhau

Ta hãy nhìn bao giai đoạn trước sau

Từ cách biệt, sang công bằng thể chế

 

Đành việc khó quyết tâm cao vẫn dễ

Thử mà xem trong thế kỷ đôi mươi

Khác mầu da, sắc tộc vẫn là người

Nhìn thiếu trọng tinh thần chung nhân loại

 

Câu bình đẳng từ đây thành tiếng nói

Quyền tự do không phân biệt mầu da

Quyền đứng lên xây dựng nước non nhà

Trong thế kỷ hai mươi đưa vào luật

 

Ngày hai tám mỗi năm tháng mười một

Cả toàn dân già trẻ đón vui mừng

Các ngành nghề đây đó rộn tưng bừng

Chào ngày lễ Tạ Ơn chung đất nước

 

Những xã hội thịnh cường đều bước trước

Là Cộng Hòa Dân Chủ với Tự Do

Thế năm châu thăng tiến cũng lần dò

Đưa nhân loại điểm chung toàn cầu hóa.

 

Đà Thanh Nguyễn Tuyên.

28/11/2013