Thành phố Portland về Đêm
Photo
Thị Nội

 


Em về gọi nắng Houston
Vàng Thu, thoáng lạnh, Oregon mưa dầm
Em về, trời bỗng bâng khuâng,
Nắng vàng rực rỡ, Hoa Hồng vẫn tươi
Em về bạn hữu đón mời.
Tri âm, tri kỷ, một thời ước mơ
Em về, thu với nàng thơ
Trào dâng ngòi bút trên bờ môi em

 

Kim Yến