Bà Mẹ Quê
Photo
Thị Nội

Năm bốn mươi lăm Mẹ nuôi tằm dệt vải

Cùng Cha phố thị kết nghĩa Tào Khang

Con chào đời bên cạnh dòng Hậu Giang

Quê Ngoại thân yêu đậm đà nhân nghĩa

 

Vẫn còn nhớ khoảng thời gian thơ dại

Tàu Pháp bắn không phân biệt dân lành

Gia đình trốn trong khu vườn lá xanh

Tránh viên đạn vô tình gây thương tích

 

Rồi Tây đốt nhà, cột cháy thành than,

Ngoại dựng xây từ những cảnh điêu tàn

Tràn sức sống đời này qua đời khác

Đất phì nhiêu lúa trĩu hạt chín vàng

 

Bảy mươi lăm

Gia đình có ba người đi cải tạo

Mẹ tảo tần gồng gánh chuyến thăm nuôi

Mái tóc đen chớm pha màu sương khói

Dầu nghiệt ngã không nản chí buông xuôi

 

Ngày mai nắng ấm thanh bình

Về bên gối Mẹ trọn tình nhớ thương .

 

Đỗ Thị Minh Giang