Photo
Nguồn: net

 

Không mong chờ được thả

Không sợ bị khảo tra

Không khiếp chôn hầm nước

Không ngại nhốt biệt giam

Không buồn thân cùm xích

Chỉ mong đừng ai hỏi

Những câu ngớ ngẩn vô lương tâm  …

 

Chẳng ai trả lời “có” mà được thả

Chẳng ai trả lời “không” mà được tha

Im lặng là mặc cả

Chờ thời hay ra ma.

 

Cho nên làm người tù

Nhứt định phải đứng thẳng

Nhìn vào mặt kẻ thù

Xác quyết con đường đang đi tới

Tất cả vì đất nước quê hương

Và Tự do dân tộc…

 

Dẫu có chết cũng chết một lần

Vinh dự cho một đời làm dân nước Việt.

                    

                      Vũ Văn Phương