Trăng Huyền
Photo
Thị Nội

 

Trăng Tà

 

Sương giăng mờ lối đường mơ 

Thương vầng trăng khuyết ngẩn ngơ bóng tà

Dòng đời trôi nổi lìa xa

Tình xưa nay đã phôi pha mộng vàng

Từ em cất bước sang ngang

Cung đàn lỗi nhịp lỡ làng chìm sâu

Bây giờ em đã về đâu

Mây ngàn bay mãi bóng câu hững hờ

Ba mươi năm vẫn còn chờ

Phương trời dịu vợi lệ mờ đêm thâu

Mùa Xuân sao đổ giọt ngâu

Nhẹ rơi tí tách thêm sầu tâm tư

Nhớ em gởi mấy tờ thư

Gió ơi xin chuyển lời từ đáy tim

Nghe chừng đã mỏi cánh chim

Tôi hoài trông đợi ... mơ tìm hương xưa

ĐT Minh Giang

6-2-15