Hô Hoàn Kiếm
Photo
Thị Nội

 

hãy tưởng tượng ra chúng tôi
những chiếc lá lênh đênh trên dòng biển lớn
lìa quê hương, nơi chôn nhau cắt rún
nổi trôi, chẳng biết về đâu

hãy tưởng tượng ra chúng tôi
ôm trái tim ứa máu
trên đầu sóng,
đội nắng mưa giông bão
ra đi tìm chỗ dung thân

hãy tưởng tượng ra chúng tôi
sống chen chút trong nhà giam chật chội
ba, bốn, sáu, bảy . . . hay mười năm chờ đợi
tương lai mù mịt tối tăm

 Phan Anh Dũng