Photo
Nguồn: Net

 

Quê tôi sông núi ai bày

Thùy dương trửng nắng, đẹp thay huy hoàng

Gió chiều rộn rã reo vang

Điệu hò dân tộc mấy ngàn năm lâu

Nam Quan, Thác Dốc địa đầu

Đồng Đăng, Tô Thị còn câu chung tình

Đống Đa chiến tích quang vinh

Mùa xuân Kỷ Dậu, Quang Trung phất cờ

Quê tôi đẹp tựa vần thơ

Hồ Gươm nước biếc, sương mờ trong thu

Quê tôi lắm khúc mặc dù

Tinh thần dân tộc, quân thù đều kinh

Quê tôi phong cảnh hữu tình

Sông Hương, núi Ngự, cung đình nơi đây

Quê tôi vào tận miền Tây

Cửu Long mùa lại, ruộng đầy phù sa

Quê tôi lắm cuộc can qua

Bao ngàn năm trước, thù nhà Hán Thanh

Quê tôi Pháp, Nhựt muốn giành

Tầu, Nga, Mỹ cũng rõ rành lăm le

Đến thời Nga, Mỹ bỏ de

Còn Tàu Kiểu mới, bạn bè răng môi

Nhìn vào thấy chuyện không rồi

Nam Quan, Thác Dốc tự hồi của ta

Mà nay biên giới vào xa

Phía Đông, quần đảo Hoàng Sa chúng giành

Rõ ràng xâm lược lấn ranh

Thực dân kiểu mới, đành rành không sai

Quê tôi sông rộng, núi dài

Ai người dân Việt thấu bài quê tôi

 

Đà Thanh- Nguyễn Tuyên

24/12/2013