Thu và Silver Falls
Photo
Thị Nội


Long lanh giọt ngọc lá cành
Sương thu dìu dịu đêm thanh mơ màng
Ẩn mình bàng bạc trăng vàng
Nụ Quỳnh hương trổ đài trang nét ngà
Đêm mơ dư ảnh nhoà xa
Dấu thơ vào mộng lụa là áo xưa
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa 
Luyến lưu trang giấy âm thừa nhoà phai
Thời gian đôi ngả chia hai
Ti gôn thay sắc tóc dài về đâu
Giấc thu gối lạnh canh thâu
Ngỡ như âm hưởng tình đầu vây quanh
Phút giây mặc niệm ngày xanh
Nắng lên tươi mát mộng lành luyến trao
Thoảng như hơi ấm ngọt ngào
Giữ trong tâm khảm dạt dào nét mơ .
30-9-16
ĐT Minh Giang---