Photo
Thị Nội

 

                       Phan Anh Dũng.

 

Tháng năm, giữa đất trời xứ lạ

Bàng hoàng ta thấy lại trường xưa

Thấy nón lá ai che nắng hạ

Thấy thầy đang giảng …Giáo Khoa Thư

 

Tháng năm, ta thấy ta ngày cũ

Đứng giữa sân trường đội nắng mưa

Thấy ta nắn nót từng con chữ

…thành bức thư tình mãi chẳng đưa

 

Tháng năm, gặp lại nhiều khuôn mặt

Còn bao nhiêu nữa đã yên mồ?

Rất lạ, sao quen, từng ánh mắt

Bốn mươi năm …còn tưởng là mơ

 

Tháng năm, hội ngộ đời lưu lạc

“Thầy, trò, tóc bạc trắng như nhau” (*)

Lòng chợt ngậm ngùi nghe bạn nhắc:

“Chúng ta mất hết … chỉ còn nhau” (**)

 

(* Lời thầy Hiệu Trưởng Trần Cảnh Xuân)