Photo
Nguồn: Net

Tháng Tư

 

Tháng tư mưa gió đang sầu

Quê nhà còn khổ nhuốm màu tang thương!

Người người mắt lệ u buồn

Khổ đau lê bước dặm trường bơ vơ!

 

Nước non xa biệt mịt mờ

Nửa khuya trở giấc thẩn thờ hồn đau.

Thương người hôm sớm dãi dầu

Tảo tần mưa gió mái đầu trắng hoa!

 

Nước non vẫn nước non nhà

Bạo quyền dày xéo dân ta đọa đày.

Gian lao tìm bát cơm đầy

Suốt đời cúi mặt , tháng ngày lặng câm!

 

Con chim hót , con chó sủa ầm

Con người có miệng,ngậm mồm im re!

Sống đời bò ngựa kéo xe

Chao ơi trên búa dưới đe hãi hùng!

 

Dân đen một kiếp lao lung

Người trong ngục tối gông cùm xanh xao!

Công nhân khô cạn máu đào

Bé thơ thiếu sữa khóc gào giữa khuya!

 

Ba mươi tháng tư lại về

Nỗi đau canh cánh hồn quê nghẹn ngào

Cố hương nguyện một gánh sầu

Người đi nay tóc bạc màu lưu vong!

 

Ai ơi nhớ tạc chữ đồng

Gương xưa còn đó…trọn lòng trung kiên

Ngày mai phá bỏ xích xiềng

Quê nhà rực sáng đẹp miền tự do!

 

Hàn Thiên Lương