Photo
Nguồn: Net

 

Gặp gỡ nhau chi vướng bận lòng

Lỡ làng thôi cũng có ngày mong

Duyên không đành phải xa cành liễu

Nợ có nên chi đến cội bòng

 

Những tưởng bóng chiều soi cửa khép

Ngờ đâu bóng nguyệt lọt vào song

Nước non ngàn dặm / hồn cô lữ

Riêng nỗi niềm ta gởi mấy dòng

 

Mấy dòng ai biết nỗi niềm ta

Tiếng hát lời thơ quá đậm đà

Sen rỡ ràng chào mùa hạ cuối

Cúc mừng ríu rít buổi thu qua

 

Thuyền ai lững thững thu giang đó

Để khách ta cùng khỏi cách xa

Ướp trọn tình quê chiều xứ lạ

Thi nhân cùng với mảnh trăng già.

 

Đà Thanh Nguyễn Tuyên

( 24/9/1014)