THU

                

Thu đã đến lá vàng rơi rụng

Thu lại về cây mất lá xanh

Thương cho chiếc lá lìa cành

Cây xanh rụng lá nên đành đứng trơ

           ****

Em thơ thẩn nhặt từng chiếc lá

Nhặt lá vàng như nhặt mảnh hoa tiên

Kìa thu e ấp ngoài hiên

Gió thu ấm áp hơi thu nồng nàn.

 

Thanh Hoàng 1973