Hoa Poppy
Photo
Thị Nội

 

Nắng chiều chia nửa lối đi

Bên sân cỏ mượt vui khi cảnh nhà

Mỗi chiều ông cháu vào ra

Chiếu đơn, ghế kép, tách trà ngồi nhau

 

Cảnh nhà sân trước vườn sau

Không như cây chuối, hàng cau quê mình

Cỏ hoa sau trước đều xinh

Ngồi nhau kể chuyện gia đình, nước non

 

Chiến tranh đến lúc không còn

Kẻ vì nợ nước, núi non tù đầy

Lân bang đây đó đều hay

Thế cờ đến lúc vào tay của người

 

Ngoài thì..., trong lắm chê cười

Sản tài, đất ruộng của người tóm thâu

Thù nhau tù ngục mặc dầu

Sản tài cướp sạch là câu không rồi

 

Thời gian trắng nợ phải thôi

Sống còn quê cũ lần hồi cũng qua

Đau lòng con vợ nơi nhà

Trắng tay tài sản sống mà đành cam

 

Than ôi! Nói đến việc làm

Công ngày ký lúa, lưng khom, vai ghì

Chín người ăn có chừng ni

Mười lăm năm thế còn chi là người!

 

Kể ra con cháu bật cười

Hai lon gạo chẵn, chín người sống sao?

Chính quyền lệnh đảng đã giao

Ăn mà để sống, sống nào để ăn!

 

Tháng nào công đủ được khen

Hăm sáu ngày đúng nhăn răng đói lòng

Sông có lúc đục, khi trong

Bỏ quê xa xứ để mong có ngày

 

Ngồi chung sân cỏ chiều nay

Chuyện xưa nhớ mãi, khó ngày mờ quên

Xứ người no ấm nó lên

Chủ trương ăn cướp xóa tên cho rồi

Thôi thì năm bẩy cũng thôi

Nợ chi trả nấy, đứng ngồi mới yên.

Đà Thanh & Nguyễn Tuyên

30/4/2014