Ất Mùi phong cảnh bước sang qua

Sắc khởi tươi vui đến mọi nhà

Đất nước đón chào trang sử mới

Dân tình cuộc sống được thăng hoa

Lên chi đỉnh giới gieo thù hận

Cùng chốn trần gian đắp chữ hoà

Hoài bão xuân nầy an quốc thái

Cộng đồng nhân loại hát mừng ca ./-


      18-2-15 

    Đà Thanh