Photo
Nguồn: Net

   

Đây đó tưng bừng đón nắng Xuân

Đào phơi, tuyết đổ trắng pha ngần

Quê người tất cả mang niềm nhớ

Đất mẹ mong ngày hưởng lộc ân

 

Cay đắng chán đều thôi gạt bỏ

Ngọt bùi ai cũng hãy ươm mầm

Muôn nhà đẹp ý song tài lộc

Phong cảnh huy hoàng đến với Xuân.

 

Đà Thanh